Tag: วิธีอาบน้ำแมว

วิธีอาบน้ำแมว

วิธีอาบน้ำแมว อาบอย่างไรให้น้องเหมียวยอมแต่โดยดี

วิธีอาบน้ำแมว ที่ทาสแมวอย่างเราๆจำเป็นต้องศึกษากันอย่างหนัก แม้ว่าเจ้าเหมียวจะเป็นสัตว์ที่สะอาด มีการทำความสะอาดขนตลอดเวลาจนมีกลิ่นตัวที่หอมความเป็นแมวแบบเป็นธรรมชาติ แต่เจ้าของก็จำเป็นต้องอาบน้ำแมวบ้างนาน

Read More »

Recent Posts!!