Tag: สุนัขถ่ายเหลว

สุนัขท้องเสีย ถ่ายเหลว สังเกตุและดูแลอย่างไร

สุนัขท้องเสีย ถ่ายเหลว ต้องสังเกตุอาการและดูแลอย่างไรให้ถูกวิธี

สุนัขท้องเสีย สามารถเกิดจากได้สาเหตุ แต่ที่แน่ๆคือเราต้องหมั่นดูและสังเกตอาการของ เจ้าสี่ขาของเราให้ดีว่าเขามีอาการอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเมื่อสุนัขท้องเสียนั้นดูเป็นเรื่องเล็กน้อย

Read More »

Recent Posts!!