Tag: อาหารปลาทอง

อาหารปลาทอง ยี่ห้อไหนดี คุณภาพดี เร่งวุ้น

อาหารปลาทอง ยี่ห้อไหนคุณภาพดี เร่งวุ้น บำรุงสีให้น้องปลาของคุณ

สำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาทองนั้นควรจะให้ความสำคัญในเรื่อง อาหารปลาทอง เป็นอย่างมาก​ เนื่องจากปลาทองสามารถกินอาหารได้ตลอดเวลาและกินอาหารได้หลายประเภท​ ผู้เลี้ยงควรพิจารณาส่วนผสมและข้อมูลโภชนาการบนฉลากของอาหารเม็ดสำเร็จรูปให้ละเอียด

Read More »

Recent Posts!!